โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนาการสมวัยของ ศพด.บ้านตะคลองแล้ง ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนาการสมวัยของ ศพด.บ้านตะคลองแล้ง  ประจำปี  2561  ณ  สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  3  กันยายน  2561  ผู้ปกครองเด็ก เด็กและครู พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วม

อัพเดทเมื่อ : 10-09-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology