พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอสูงเนิน

อัพเดทเมื่อ : 26-10-2014 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology