โครงการอบรมปฐมนิเทศก์ผู้ปกครองเด็ก ศพด. ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่่วนตำบลโค้งยางดำเนินโครงการอบรมปฐมนิเทศก์ผู้ปกครองเด็ก ศพด.ประจำปี  2561  วันที่  27  มิถุนายน  2561  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในดูแลเด็กและพบปะระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ศพด.กับผู้ปกครองเด็ก  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคลองแล้ง

อัพเดทเมื่อ : 29-06-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology