บต.โค้งยาง ร่วมกับ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิถีไทย สู้ภัยโควิด" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-06-2021 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology