ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ครั้งแรก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ครั้งแรก ซึ่งได้รับเกี่ยรติ จากร้อยโทอนุชา  ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูเนิน มาเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต. โดยนายชำนาญ บัวไผ่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เป็นประธานสภา นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นรองประธานสภา และนายวินัย  ตะสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็นเลขานุการสภา อบต.

อัพเดทเมื่อ : 30-12-2021 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology