วันที่ 10 พ.ย.64 อบต.โค้งยางจัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลโค้งยางระหว่าง ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โค้งยาง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โค้งยาง กับอาจารย์ มทส. ที่ปรึกษาโครงการ

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-11-2021 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology