กิจกรรม ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง นำโดย นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน พร้อมด้วยรองนายก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

อัพเดทเมื่อ : 24-01-2022 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology