ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่นตำบลโค้งยาง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ได้ประกาศเจตนารมย์ ตามนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน รับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ

อัพเดทเมื่อ : 03-01-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology