โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง นำโดยนายกณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ร่วมกับโรงเรียนโค้งยางวิทยา ดำเนินโครงเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา  วันที่  10  สิงหาคม  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนโค้งยางวิทยา  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อัพเดทเมื่อ : 16-08-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology