งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสูงเนิน ร่วมประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ โบราณสถานเมืองเสมา ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

อัพเดทเมื่อ : 06-11-2014 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology