โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายพีรพงษ์ ชาญพล โทร.090-8245989
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสมเกียรติ บุญเลิศประดิษฐ์
คนงานทั่วไป
 
-ว่าง -
นายช่างโยธา
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology