โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร โทร.087-2533866
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวสิรินทร์ สมสะอาด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวจิรฐา ขอสูงเนิน
ครู คศ.2
 
นางสาวกัญญารัตน์ ใกล้สุข
ผู้ดูแลเด็ก
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology